Koos on kergem

Meie Liit on avatud ka teistele üksikkogudustele Eestimaal. Usume, et üheskoos suudame me rohkem. Jumal ei ole kedagi kutsunud töötama üksi ja eraldi teistest. Me kristlastena vajame üksteist. Jumal on tegemas Eestimaal midagi suurt. Selle “suure” me saame vastu võtta vaid üheskoos. Koos töödates õlg-õla kõrval ja abistades üksteist kõiges. Meid liidab kokku Jeesus Kristus ning meie usutunnistus.

Jumal õnnistagu sind, armas sõber!

 


Posted in Uncategorized