Usutunnistus

Meie tunnistame kolme usutunnistust: Apostellikku, Nikaia ja Athanasiose usutunnistust. Oleme osa ülemaailmsest katoolsest Kristuse Ihust. Oleme valmis koostööks ja tunnustame kõiki kristlike kirikuid ja konfessioone, kes tunnustavad Apostellikku, Nikaia ja Athanasiose usutunnistust.

Pääste saamiseks peab inimene uussünni ja ristimise kaudu kuuluma Kristuse Ihusse. Vaimulikuks kasvuks ja arenguks on oluline kohalikku kogudusse kuulumine. Koguduse liikmelt eeldame jumalateenistusel osalemist, koguduse eest palvetamist, koguduse jõukohast materiaalset toetamist ning koguduse teenimist vastavalt vajadusele ja kutsumisele.

Kristlase maapealse elu põhieesmärgiks on kasvada Kristuse sarnasusse (Ef.4:13) ja kuulutada evangeeliumi vastavalt Kristuse läkitusele (Mt.28:19)

Piibel on inspireeritud Jumala Sõna, mille peamiseks eesmärgiks on läbi Uue ja Vana Testamendi ilmutada Jumala tahet päästeks. Jumal ei tegutse oma Sõnast lahus, vaid kooskõlas sellega. Ilmutuse allikaks on Jumala Sõna, mida tõlgendame läbi traditsiooni, mõistuse ja kogemuse.

Uus Testament sisaldub Vanas Testamendis ja rajaneb sellele ning Vana Testament on mõistetav Uue Testamendi läbi.

Meie moraali alus on Uue ja Vana Testamendi õpetus, mida tõlgendame Jeesuse isiku ja õpetuse, samuti apostlite elu ja õpetuse kaudu.


Posted in Uncategorized