Loo ühendus Jumalaga ja avasta oma kutsumus

Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liit – Ühendades kristlasi üle kogu Eesti


Meie Liit on avatud ka teistele üksikkogudustele Eestimaal. Usume, et üheskoos suudame me rohkem. Jumal ei ole kedagi kutsunud töötama üksi ja eraldi teistest. Me kristlastena vajame üksteist. Jumal on tegemas Eestimaal midagi suurt. Selle “suure” me saame vastu võtta vaid üheskoos. Koos töötades õlg-õla kõrval ja abistades üksteist kõiges. Meid liidab kokku Jeesus Kristus ning meie usutunnistus. Jumal õnnistagu sind, armas sõber!  

Usutunnistus

Meie tunnistame kolme usutunnistust: Apostellikku, Nikaia ja Athanasiose usutunnistust.

Oleme osa ülemaailmsest katoolsest Kristuse Ihust. Oleme valmis koostööks ja tunnustame kõiki kristlike kirikuid ja konfessioone, kes tunnustavad Apostellikku, Nikaia ja Athanasiose usutunnistust.

Pääste saamiseks peab inimene uussünni ja ristimise kaudu kuuluma Kristuse Ihusse. Vaimulikuks kasvuks ja arenguks on oluline kohalikku kogudusse kuulumine. Koguduse liikmelt eeldame jumalateenistusel osalemist, koguduse eest palvetamist, koguduse jõukohast materiaalset toetamist ning koguduse teenimist vastavalt vajadusele ja kutsumisele.

Kristlase maapealse elu põhieesmärgiks on kasvada Kristuse sarnasusse (Ef.4:13) ja kuulutada evangeeliumi vastavalt Kristuse läkitusele (Mt.28:19) Piibel on inspireeritud Jumala Sõna, mille peamiseks eesmärgiks on läbi Uue ja Vana Testamendi ilmutada Jumala tahet päästeks. Jumal ei tegutse oma Sõnast lahus, vaid kooskõlas sellega. Ilmutuse allikaks on Jumala Sõna, mida tõlgendame läbi traditsiooni, mõistuse ja kogemuse.

Uus Testament sisaldub Vanas Testamendis ja rajaneb sellele ning Vana Testament on mõistetav Uue Testamendi läbi. Meie moraali alus on Uue ja Vana Testamendi õpetus, mida tõlgendame Jeesuse isiku ja õpetuse, samuti apostlite elu ja õpetuse kaudu.

Liitu meie perega

Oled alati teretulnud meie kogukonda! Tule ja osale meie jumalateenistustel ning põnevatel üritustel, kohtudes imeliste inimestega ja jagades usuelamusi.