Teretulemast

Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liit (EEVL) koondab endas kristlikke, evangeelseid ja vabakogudusi Eestimaal. Hetkel on liidus erinevaid üksikkogudusi üle Eesti.


Posted in Uncategorized

Usutunnistus

Meie tunnistame kolme usutunnistust: Apostellikku, Nikaia ja Athanasiose usutunnistust. Oleme osa ülemaailmsest katoolsest Kristuse Ihust. Oleme valmis koostööks ja tunnustame kõiki kristlike kirikuid ja konfessioone, kes tunnustavad Apostellikku, Nikaia ja Athanasiose usutunnistust. Pääste saamiseks peab inimene uussünni ja ristimise kaudu kuuluma Kristuse Ihusse. Vaimulikuks kasvuks ja arenguks on oluline kohalikku kogudusse kuulumine. Koguduse liikmelt eeldame jumalateenistusel osalemist, koguduse eest palvetamist, koguduse jõukohast materiaalset toetamist ning koguduse teenimist vastavalt vajadusele ja kutsumisele. Kristlase maapealse elu põhieesmärgiks on kasvada Kristuse sarnasusse (Ef.4:13) ja kuulutada evangeeliumi vastavalt Kristuse läkitusele (Mt.28:19) Piibel on inspireeritud Jumala Sõna, mille peamiseks eesmärgiks on läbi Uue ja Vana Testamendi ilmutada Jumala tahet päästeks. Jumal ei tegutse oma Sõnast lahus, vaid kooskõlas sellega. Ilmutuse allikaks on Jumala Sõna, mida tõlgendame läbi traditsiooni, mõistuse ja kogemuse. Uus Testament sisaldub Vanas Testamendis ja rajaneb sellele ning Vana Testament on mõistetav Uue Testamendi läbi. Meie moraali alus on Uue ja Vana Testamendi õpetus, mida tõlgendame Jeesuse isiku ja õpetuse, samuti apostlite elu ja õpetuse kaudu.


Posted in Uncategorized

Koos on kergem

Meie Liit on avatud ka teistele üksikkogudustele Eestimaal. Usume, et üheskoos suudame me rohkem. Jumal ei ole kedagi kutsunud töötama üksi ja eraldi teistest. Me kristlastena vajame üksteist. Jumal on tegemas Eestimaal midagi suurt. Selle “suure” me saame vastu võtta vaid üheskoos. Koos töödates õlg-õla kõrval ja abistades üksteist kõiges. Meid liidab kokku Jeesus Kristus ning meie usutunnistus. Jumal õnnistagu sind, armas sõber!  


Posted in Uncategorized

Kontakt

Koguduste liidule võid sõnumi saata e-postkasti eevl@eevl.eu kaudu   Annetused ja ülekanded võib kanda panka: Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liit EE921010220196289220


Posted in Uncategorized